Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie

Rejestracja POZ i Poradnie Specjalistyczne 59 71 42 360

Rejestracja TK/USG 59 71 42 424

Rejestracja Rehabilitacja 59 71 42 366

Bezpośrednie numery telefonów

  • banner1

funduszeeuropejskieprogramregionalny

 

Tytuł projektu:

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07. Zdrowie, Działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.07.01.02-22-0019/16-00 z dnia 30 kwietnia 2020r.

Aneks nr: RPPM.07.01.02-22-0019/16-01 z dnia 20 maja 2020r.

Aneks nr: RPPM.07.01.02-22-0019/16-02 z dnia 2 marca 2021r.

Wartość projektu:  
Całkowity koszt realizacji Projektu 5.843.463,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 5.843.463,00 PLN
w tym:  
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 4.562.597,25 PLN
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa 512.346,30 PLN
Wkład własny 768.519,45 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń 2020r. – maj 2022r.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w SP ZOZ im. Jana Parnasa w Człuchowie, polegająca na modernizacji części szpitala na rzecz poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.

Efekty projektu:

Dostępność do specjalistycznych świadczeń medycznych oraz badań diagnostycznych.

 

Informacja na stronę www

 

Travel Turne Tranzito